יום שישי, 26 באוגוסט 2011

מערכות משפחתיות

"מערכות משפחתיות" הנה סוגיה שרבות הדרכים לבחון אותה. כולנו מחוברים למערכת משפחתית זו או אחרת. ראשית, אנו נולדים למערכת ראשונית של אבא, אמא וילד. זוהי אחת מיני מערכות אליהן נשתייך במהלך חיינו. אופי המערכת, הביטחון או אי הביטחון שחווינו במערכת ראשונית זו וסוג היחסים הנם קריטיים בעיצוב מערכות היחסים שלנו עם העולם והסביבה לאורך כל חיינו.

אז כפי שנאמר, יש את המערכת הראשונית, מערכת זו נשענת על מערכות קודמות. כל הורה נושא עמו את היסטוריית המערך המשפחתי של המערכת האישית שלו. כך שחשוב להבין כי העיצוב המערכתי שנעשה תלוי ונשען על בסיס המערכות המשפחתיות שקדמו ו ועל אלו שקמו להן וכך הלאה.

מערכות משפחתיות כמשפיעות על מערכות היחסים בחיינו

תיאורטיקנים רבים, פסיכולוגים ואנשי החברה גורסים כי למערכת המשפחתית הראשונית אליה נולדנו ישנה השפעה קריטית על מערכות היחסים שנפתח במהלך חיינו. לעתים רבות אנחנו אפילו לא מודעים לכך. לדוגמה: אדם שנולד לתוך מערכת משפחתית יציבה, בעלת יחסים תקינים והרמוניים בין שני הוריו, סביר להניח שיימצא לעצמו מערכות יחסים דומות באופיין לזו שמכיר מהבית. לעומת זאת, אדם שגדל לתוך מערכת משפחתית מורכבת וקשה, סביר להניח שיימצא עצמו במערכות יחסים דומות עם בת זוגו, חבריו לעבודה וכן יקים לעצמו במשך הזמן תא משפחתי דומה.

מערכות משפחתיות הן לא מערכות טכניות

המערכת המשפחתית אותה בונה לעצמו אדם במשך חייו אינה מקרית ואיננה מערכת טכנית. כנאמר לפני כן, המערכת המוכרת היא זו שתקבע ואין זה פרט טכני, זה או אחר, שייקבע אם המערכות שילוו אותנו במהלך חיינו יהיו בטוחות, מספקות ואיכותיות או קשות, מסובכות ובלתי מספקות. המערכות אינן טכניות, הן נקבעות על פי מה שהאדם מזמן לעצמו על פי ההיסטוריה המשפחתית שלו.

כאשר אנו מבינים כי לא מדובר במערכות טכניות, אלא מערכות רגשיות, המושתתות על דינמיקה משפחתית, אנחנו יכולים להתחיל ולבחון את מערכות היחסים שאנו נמצאים בהן על פי מערכות אחרות שמוכרות לנו בהיסטוריה המשפחתית. בדיקה זו עשויה לשפר את איכות חיינו ולסייע לנו לבנות מערכות יחסים מספקות במקום מערכות טכניות סבוכות. אם נקלעת למערכת יחסים בה הקשר מרגיש טכני, עליך לבחון את מערכת האב שלך בבית שבו גדלת.

האם גם הוריך ניהלו מערכות טכניות משל עצמם? האם היחסים בין הוריך להורים היו טכניים? בלתי חמים? עם רגשות מעורבים? אם התשובה לשלוש השאלות האחרונות הנה כן. סביר להניח שגם את מנהל מערכת טכנית משל עצמך.

ברשותך הבחירה באם להמשיך את אותה התנהלות טכנית, מכנית עם אדם אהוב שבחרת לחלוק עמו את חייך, או שמא ברצונך לתקן,את המערכת. אולי לעצב את המערכת מחדשת, לארגן אותה כך שלא תהיה מערכת טכנית אלא מערכת יחסים מספקת עם אדם אהוב.